Vireä kansalaisopisto sivistyksen ytimessä

Useilla meistä on jonkinlainen omakohtainen kokemus kansalaisopistosta. Yksi harrastaa opistossa liikuntaa, toinen käsitöitä tai kieliä. Kolmas kuljettaa lastaan kuvataideryhmään ja neljännen lähipiirissä on aktiivinen eläkeläinen, joka käy kuorossa, jumpassa ja kokki-kursseilla. Lapset, nuoret, aikuiset, naapurit, kummit ja kaimat – kaikki ovat tervetulleita
kansalaisopistoon!

Järvenpään oman kansalaisopiston, Järvenpään Opiston, kursseille osallistutaan aktiivisesti. Opiskelijamäärät ovat kasvussa: vuonna 2023 opistolla rekisteröitiin noin 10 800 kurssi-ilmoittautumista. Opiskelijoiden määrä kertaalleen laskettuna oli lähes 5400. Opisto tavoittaa suuren joukon osallistujia vauvasta vaariin.

Kansalaisopistot ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa kuntien valtionosuuksiin ja myös kansalaisopistoihin kohdistuneiden rahoitusleikkausten vuoksi. Valtionrahoituksen väheneminen aiheuttaa mm. korotuksia kurssimaksuihin ja vaikeuttaa monipuolisen kurssitarjonnan ylläpitämistä. Opistoihin kohdistuvat leikkaukset ovat tietenkin negatiivinen asia, mutta toisaalta säästöt pakottavat pysähtymään ja miettimään tulevaisuuden
opistotoimintaa kokonaisvaltaisesti. Emme lannistu uuden tilanteen edessä, vaan etsimme rohkeasti ratkaisuja monipuolisen ja kaikille avoimen, yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kurssitoiminnan toteuttamiseksi myös jatkossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 sivistyksen teemavuodeksi. Kansalaisopistot kuuluvat vapaan sivistystyön piiriin ja ovat nimen mukaisesti sivistyksen ytimessä. Sivistys-sana voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Sivistystä voi hankkia jossain määrin kirjoista lukemalla ja muodollisessa koulutuksessa, mutta sivistystä syntyy myös arjen kohtaamisissa. Sivistys onkin tiiviisti läsnä kaikessa opiston toiminnassa: esimerkiksi ilmaisilla yleisöluennoilla, joiden tarkoitus on lisätä ymmärrystä maailman ilmiöistä, mutta myös käytännönläheisillä taito- ja taidekursseilla, joissa kohdataan muita ihmisiä yhteisen kiinnostuksenkohteen parissa. Sivistystä tarvitaan yhteisen hyvän elämän ja hyvinvoinnin rakentamiseksi.

Sivistys ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Järvenpään Opiston vision mukaisesti opisto tuottaa hyvinvointia ja vahvistaa osaamista. Jokainen asiakas on Järvenpään Opistolle arvokas, sillä yhdessä edistämme vision toteutumista. Osallistumalla kursseille, luennoille ja tapahtumiin olet osa ainutlaatuista opistoamme ja osoitat tukesi toiminnalle.

Tästä esitteestä löydät Järvenpään Opiston lisäksi tietoa Järvenpään liikuntapalveluiden, museoiden ja kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toiminnasta. Kaupungin monipuolinen vapaa-ajan tarjonta on luotu tuottamaan hyvinvointia ja sivistystä jokaiselle kaupunkilaiselle.

Jonna Käsmä
Järvenpään Opiston vt. rehtori

Jaa juttu:
Footer is loading...