Avoin yliopisto

Kirja-asetelma

Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin ilman ikärajoja ja pohjakoulutusvaatimuksia. Opetus vastaa yliopistollisia arvosanoja tai osia niistä. Avoimen yliopiston opinnoilla voit lisätä ammatillista osaamista, tutustua yliopisto-opintoihin tai parantaa yleissivistystä. Järvenpään Opisto toteuttaa avointa yliopisto-opetusta Helsingin yliopiston Ja Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina. Opinnot järjestetään verkko-opintoina opintoryhmillä tuettuna. Opiskelu muodostuu verkkoluennoista ja verkkokeskusteluista, oppimistehtävistä, tenteistä ja tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä.

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op, 1010

maanantaisin 5.9.–12.12.2022, 9.1.–8.5.2023 kokoontuva opintoryhmä klo 18.00–19.30
Järvenpään Lukio, Lukionkatu 1
Opintoryhmän ohjaaja KM Saila Teinilä
Opintomaksu 200 € + 250 € / 25 op

Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot.

Opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, Kohti tutkivaa työtapaa 5 op.

Katso tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja suoritustavat yliopiston sivuilta: Avoin yliopisto: Yleinen- ja aikuiskasvatustiede | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)
Tiedot tarkentuvat kesän 2022 aikana.

HUOM! Opintomaksu kasvatustieteiden opinnoissa koostuu kahdesta osasta: oppilaitokselle maksettavasta osuudesta 200 € ja Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 250 €, joka maksetaan Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Opiston osuus 200 € laskutetaan puoliksi syys- ja kevätkaudella. Kun olet ilmoittautunut opistoon, lähetetään opistolta elokuun loppuun mennessä ilmoittautumisohjeet ja linkit yliopistolle.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, 1226

Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
Opintomaksu 200 € + 250 € / 25 op
Opintoryhmän ohjaaja erityisluokanopettaja, KM Ari Enqvist

Opintoryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 8.9. klo 17.30–19.30, jolloin ohjausluento Turusta verkon välityksellä ja sen jälkeen kokoontumiset tiistaisin syyslukukaudella 2022: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 29.11. klo 18–19.30. Kokoontumiset jatkuvat tiistaisin myös kevätlukukaudella 2023.

HUOM! Verkkoluennot Turun yliopistosta lauantaisin 10.9. ja 22.10. klo 10–12.30.

Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset monimuoto-opinnot.

Opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin / Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op, Erityispedagogiikan perusteet 7 op, Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op, Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op, Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op 

Katso tarkemmat opintojen sisältötiedot, aikataulut ja suoritustavat yliopiston sivuilta: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/kasvatustieteiden-tiedekunnan-opinnot/erityispedagogiikka

HUOM! Opintomaksu erityispedagogiikan opinnoissa koostuu kahdesta osasta: oppilaitokselle maksettavasta osuudesta 200 € ja Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 250 €, joka maksetaan Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Opiston osuus 200 € laskutetaan puoliksi syys- ja kevätkaudella. Kun olet ilmoittautunut opistoon, lähetetään opistolta elokuun loppuun mennessä ilmoittautumisohjeet ja linkit yliopistolle.

Psykologian perusopintojen osakokonaisuus 15 op, 1311

Joka toinen maanantai 12.9.–28.11., 9.1.–8.5.2023 klo 18–20 kokoontuva opintoryhmä
Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
Opintoryhmän ohjaaja, psykologi Minna Miao
Opintomaksu 150 € + 140 €

Turun yliopiston opintovaatimusten mukainen perusopintojen osakokonaisuus monimuoto-opintoina 15 op.

Opintoihin kuuluvat jaksot: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op), Kehityspsykologian perusteet (5 op) ja Persoonallisuuspsykologian perusteet (5 op). Opintokokonaisuuden loput 10 op voi suorittaa myöhemmin verkko-opintoina Turun yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Opetussuunnitelmat löydät:
https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/psykologia
Tiedot tarkentuvat kesän aikana.

HUOM! Englanninkieliseen kirjallisuuteen on saatavilla tukimateriaalia ja muutakin tukea.

Avoimen yliopiston opintomaksu 150 € maksetaan verkkopankissa Turun avoimeen yliopistoon, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Järvenpään Opisto laskuttaa erikseen oman maksunsa 140 € kahdessa erässä syyslukukaudella ja kevätlukukaudella. Saat ilmoittautumisohjeet Turun avoimeen yliopistoon n. viikon sisällä ilmoittautumisestasi.

Jaa juttu: