Opintopistekurssit

Opintopistekurssilogo

Opintopistekurssit – osaaminen näkyviin!

Opiston kursseilla jokaisella on mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen. Opiston opintopistekurssit eroavat normaaleista kursseista siinä, että opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus saada kurssista arviointi, suoritusmerkintä ja opintopisteitä. Suoritusmerkinnän avulla voit osoittaa osaamisesti esimerkiksi muissa opinnoissa tai työelämässä. Opintopistekursseille voi osallistua myös normaalisti ilman opintopisteiden suorittamista.

Tunnistat opintopistekurssit oranssista noppalogosta.

Lukuvuonna 2023-2024 Järvenpään Opistossa järjestetään mm. seuraavat opintopistekurssit:

  • Vapaaehtoistoiminnan koulutus (2 op)
  • Japanin alkeet (3 op)
  • Kiinan alkeet (2 op)
  • Ruotsin kertaus- ja jatkokurssi (3 op) 
  • Saksaa alkeista eteenpäin 1 (3 op)
  • Englantia alkeista eteenpäin 2 ja 3 (2 op)
  • Suomen kielen alkeis- ja jatkokurssit (3 op)

Katso kaikki opintopistekurssit ja lisätiedot täältä

Tutustu Järvenpään Opiston opintopistekurssien opetussuunnitelmaan

Miten opintopistekurssi käytännössä toimii?

Opintopistekurssin osaamistavoitteet, laajuus ja arviointikriteerit on kerrottu kurssin kuvauksessa. Opintopistekurssien suoritukset viedään opintosuoritusmerkintänä Oma Opintopolku -palveluun.

Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssin luonteesta riippuu, kuinka paljon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää opiskelijan itsenäistä työtä oppituntien ulkopuolella. Opintosuoritus voidaan hyväksyä, kun opiskelija on saavuttanut kurssin osaamistavoitteet. Osaamisen osoittaminen on riippuvaista kurssin luonteesta. Osaamista voidaan osoittaa esim. tekemällä kurssitehtäviä, kokeella tai tekemällä kurssin edellyttämän tuotoksen.

Osaamista arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 1-5. Merkintä Omaan Opintopolkuun tehdään, kun kurssi on päättynyt ja suoritettu hyväksytysti. Vain hyväksytyt suorituksen viedään Oma Opintopolku -palveluun. Osaamisen arviointi on opiskelijalle vapaaehtoista. Opiskelija päättää itse, haluaako hän, että osaamista arvioidaan ja että kurssista annetaan opintosuoritusmerkintä. Päätös opintosuorituksesta tehdään heti kurssin alkaessa.

Opintopistekursseille ilmoittaudutaan samalla tavalla kuin muillekin opiston kursseille osoitteessa http://opistopalvelut.fi/jarvenpaa.

Video: Ota kansalaisopistojen kursseilla saavutettu osaaminen talteen!

Miten saan lisätietoja opintopistekursseista?

Ota yhteyttä opiston asiakaspalveluun Järvenpää-infossa:
Puh. 040 315 2880
Sähköposti: info@jarvenpaa.fi

Lisätietoja saat myös suoraan vt. rehtorilta:
Jonna Käsmä, jonna.kasma@jarvenpaa.fi, p. 0403152283

Jaa juttu: