Opintopistekurssit

Opintopistekurssilogo

Opintopistekurssit – osaaminen näkyviin!

Löydät opintopistekurssimme täältä.

Kansalaisopiston kursseilla jokaisella on mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen. Järvenpään Opiston opiskelijat voivat halutessaan saada joistakin kursseista arvioinnin ja todistuksen, joita voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tai tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Tällaisia kursseja kutsutaan opintopistekursseiksi. Kurssit on merkitty opinto-oppaaseemme tähtisymbolilla ja tekstillä ”OP-kurssi”. Jatkossa tunnistat opintopistekurssit oheisesta noppalogosta.

Työelämälähtöinen opiskeleminen, jatkokouluttautuminen ja alanvaihto ovat tätä päivää. Osaamisperusteisuus on näitä asioita tukeva toimintamalli, jossa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta siitä, miten tai missä osaaminen on hankittu. Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia ja täydentää eri tavoin – nyt myös kansalaisopiston kursseilla.

Opintopistekurssien laajuus määritellään opintopisteinä. 1 opintopiste tarkoittaa opiskelijan työmääränä 27 tuntia. Kurssit kuvataan ja arvioidaan osaamisperusteisesti. Jokaiselle kurssille on määritelty arviointikriteerit, joiden mukaan arviointi tehdään. Kurssista riippuen opiskelija voi saada joko arvosanan asteikolla 1–5 tai merkinnän hyväksytty/hylätty. Kurssitodistuksella opiskelija voi osoittaa osaamisensa esimerkiksi työpaikalla tai toisessa oppilaitoksessa. Kurssisuoritukset ja arviointi viedään Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietokantaan, jos opiskelija antaa suostumuksensa koulutuksen tietojen tallentamiseen. Opiskelija voi siis halutessaan suorittaa kurssin myös ilman suoritusmerkintää ja arviointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa uudistukseen liittyvästä ohjeistuksesta (lainsäädäntö, valtionosuusrahoitus), uudistuksen käytännön toimeenpanosta ja teknisestä toteutuksesta (Koski-palvelu, ePerusteet-palvelu ja Oma Opintopolku -palvelu) sekä ohjeistaa oppilaitoksia näiden osalta.

Jos opiskelija haluaa saada arvioidun kurssisuorituksen Koski-järjestelmään, hänen täytyy todistaa henkilöllisyytensä virallisella asiakirjalla (passi tai henkilökortti) ja allekirjoittaa suostumuslomake kurssin alkaessa. Mikäli opiskelija on suostunut tallentamaan koulutuksensa tiedot Koski-palveluun, koulutuksen päättyessä arvosana tai hyväksytty -merkintä siirretään Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Mikäli arvioija päättää hylätä opiskelijan suorituksen, suoritusta ei tallenneta Koski-tietovarantoon.

Koski-tietovarantoon siirrettävä tietosisältö on yleispiirteiltään seuraavaa:

  1. Koulutuksen nimi ja laajuus opintopisteinä
  2. Koulutuksen päättymispäivä
  3. Osaamisen arviointi

Oppilaitoksen ylläpitäjä on kurssille ilmoittautumisen yhteydessä tallentanut opiskelijasta perustiedot, kuten sukunimi- ja etunimet sekä henkilötunnuksen tai oppijanumeron (mikäli henkilötunnusta ei ole). Oppijanumero muodostetaan myös heille, joilla henkilötunnus on, sillä oppijanumerorekisteri edellyttää seuraavien tietojen tallentamista:

  1. nimi
  2. oppijanumero
  3. henkilötunnus (tai pelkkä oppijanumero, mikäli henkilötunnusta ei ole)
  4. kansalaisuus
  5. sukupuoli
  6. äidinkieli
  7. tarpeelliset yhteystiedot

Lähtökohtaisesti tallennetut tiedot säilytetään pysyvästi, jolloin oppilas voi hallita koulutustietojaan Oma Opintopolku -palvelussa, mutta halutessaan opiskelija voi peruuttaa suostumuksensa tietojensa säilytykseen samassa Oma Opintopolku -palvelussa.

Lisätiedot: rehtori Mika Hagelin, p. 040 315 2283, mika.hagelin[a]jarvenpaa.fi

Jaa juttu: