Toiminta-ajatus, arvot ja visio

Toiminta-ajatus

Järvenpään Opisto on aktiivinen toimija Järvenpäässä. Opisto palvelee kaikkia järvenpääläisiä tarjoamalla avointa, yhdenvertaista ja tasa-arvoista, kaikille mahdollista, yleissivistävää vapaa-ajan harrastustoimintaa ja koulutusta. Mielekästä ja hyvinvointia lisäävää vapaa-ajan toimintaa tuottamalla Opisto parantaa ihmisten työkykyisyyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä, ylläpitää senioreiden toimintakykyä sekä toimii kuntalaisten kohtaamispaikkana ja lisää sosiaalisia kontakteja. Opiston tavoitteena on parantaa kuntalaisten toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa, parantaa maahanmuuttajien kotoutumista sekä lisätä sukupolvien välistä yhteistoimintaa.

Arvot

Järvenpään Opiston keskeisiä arvoja ovat sivistys, vastuullisuus ja osallisuus.

Visio

Järvenpään Opiston vision mukaan tuotamme merkityksellisiä kokemuksia ja mahdollistamme unelmien toteuttamisen. Tuotamme hyvinvointia ja vahvistamme osaamista.

Jaa juttu: