Kielen taitotasot

kieltenopiskelijat kuvituskuva

Kielen taitotasot – Eurooppalainen viitekehys

A1 Alkeistaso:

Ymmärtää kaikkein yleisimpiä sanontoja, kun puhutaan hitaasti ja selvästi sekä ymmärtää hyvin yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa ja luetteloissa. Pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja aiheita käsitteleviin kysymyksiin keskustelussa. Osaa täyttää omat henkilötietonsa yksinkertaiseen lomakkeeseen.

A2 Selviytyjän taso:

Ymmärtää tavallista omaan elämään liittyvää sanastoa sekä lyhyiden ja selkeiden kuulutusten ydinsisällön. Pystyy löytämään tiettyä tietoa yksinkertaisista teksteistä, esimerkiksi esitteistä ja aikatauluista. Selviytyy tavanomaisista ja lyhyistä keskusteluista käyttäen yksinkertaisia lauseita. Pystyy kirjoittamaan arkisiin tarpeisiin liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia viestejä.

B1 Kynnystaso:

Ymmärtää pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä tuttuja aiheita sekä ymmärtää pääkohdat henkilökohtaisesti kiinnostavasta tai ajankohtaisesta TV-ohjelmasta, kun puhe on selvää. Selviytyy useimmista matkailutilanteista kohdekielellä ja osaa lyhyesti perustella mielipiteensä tai selittää suunnitelmansa. Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia yhtenäisiä tekstejä tutuista aiheista.

B2 Osaajan taso:

Ymmärtää pitkähköä puhetta ja pystyy seuraamaan luentoja ja monipolvista keskustelua, jos aihe on tuttu. Ymmärtää useimmat TV-uutiset. Pystyy lukemaan ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä raportteja ja ymmärtää oman aikansa kaunokirjallisuutta. Pystyy viestimään sujuvasti ja spontaanisti syntyperäisten puhujien kanssa ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluun sekä puolustamaan kantaansa. Pystyy laatimaan selkeän raportin erilaisista aiheista ja esittämään oman perustellun kantansa.

C1 Taitajan taso:

Ymmärtää pitkähköä puhetta vaikkei asioita ole ilmaistu täsmällisesti sekä ymmärtää TV-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. Ymmärtää pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä sekä erityisalojen artikkeleita. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiansa sujuvasti ja spontaanisti. Osaa muotoilla mielipiteensä täsmällisesti ja liittää ne taitavasti muiden puheenvuorojen lomaan. Pystyy esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia eri aiheista ja päättämään esityksenä sopivaan lopetukseen.


Katso tarkemmat taitotasokuvaukset Opetushallituksen sivuilta.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, 2003. WSOY.

Jaa juttu: