Kuvataiteen perusopinnot aikuisille (TPO)

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (500 t) rakentuu kahdeksasta kurssista, joiden suorittaminen kestää n. 4 vuotta. Opintojen tavoitteena on avata ovia kuvataiteen maailmaan, tarjota mahdollisuuksia kehittyä taiteen tekijänä ja kokijana sekä auttaa löytämään itselle sopivia tapoja tehdä taidetta. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti kuvataiteen eri ilmaisukeinoihin, ilmiöihin, materiaaleihin ja tekniikoihin sekä kuvataiteen teoriaan ja historiaan. Kurssit ovat:

  1. Aloituskurssi: Havainto ja piirustus
  2. Maalaus
  3. Grafiikka ja sekatekniikka
  4. Taiteidenvälisyys
  5. Kuvanveisto ja 3 D
  6. Valokuva ja mediataide
  7. Tila ja ympäristö
  8. Lopputyö
Kuvituskuva maalisävyt

Kutakin kurssia vetää yksi tai useampi aihealueeseen perehtynyt opettaja. Valintakoetta ei ole, vaan opintoihin otetaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan vuosittain, jos ryhmässä on tilaa. Lopputyö -kurssia lukuun ottamatta opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Uusi ryhmä aloittaa noin kahden vuoden välein. Edellinen ryhmä on aloittanut opinnot syksyllä 2022.

Jaa juttu: